Temporadas de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen Temporada 1

Jujutsu Kaisen 0